logo
Foro
Nova mensaxe
Temas
Nome de usuario:

Contrasinal:


¡Rexístrate! (gratis) ¿Por que?
Categoría
  Linguaxe 
Tema
Mostrar estilo
 
 mensaxes por páxina
(Agora vendo as últimas 2 mensaxes)   Mostrar desde [d.m.yyyy h:m]

Re: How to delete a Favourite from iPhone?  [About Windguru.cz website in general, ideas, etc...]lang
Got it. Tap the "Star".
dbrandt6[Resposta >>]
How to delete a Favourite from iPhone?  [About Windguru.cz website in general, ideas, etc...]lang
I have an "Unknown" that shows up in my Favourites on my iPhone. How do I delete it?
Thank you... Doug
dbrandt6[Resposta >>]

© 2000 - 2015 www.windguru.cz | Termos e condicións | Axuda | Contacto |