logo
Ежедневен архив
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Месечна статистика
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Най-добри места
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Windguru Station
0 0
0 0
4 0
Потребителско име:

Парола:


Регистрирайте се! (безплатно) Защо?

Архивни данни - HRW 5 km

!!! ВНИМАНИЕ !!! Моля, прочетете това преди да започнете проучването на архивните данни.

  •  Quick spot – Бързо място 
  •  Любими 
период:
-
температура:
вятър:
стъпка:
покажи:
 вятър    посока на вятъра    температура    валеж    облачност
 използвай модифициран вятър, където е възможно

United States - Lower Kanaha,  Lat: 20.9, Lon: -156.43, Часови пояс: GMT-10 [Подробно / Карта], наличен архив: 22.11.2009 - 24.04.2014   
HRW 5 km Скорост на вятъра (възела (knots)) Посока на вятъра Температура (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
24.03.2014 17 17 12 14 15 16 17 17 15 13 14 12 NE NE ENE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE NE 22 22 21 22 22 23 24 23 24 23 23 23
25.03.2014 15 12 10 14 13 15 15 17 18 16 14 10 NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 23 23 22 23 23 24 25 25 25 24 24 23
26.03.2014 10 14 10 12 16 17 16 15 14 13 14 14 E E ENE E ENE E E E ENE E ENE ENE 23 23 23 23 24 25 26 26 26 25 24 23
27.03.2014 14 14 12 7 8 10 12 10 6 2 5 4 ENE E ENE E ENE ENE ENE E SSW    23 23 23 23 24 25 26 26 24 24 24 23
28.03.2014 5 8 2 4 3 7 6 5 6 4 10 9  E    E     E E 23 23 21 22 23 25 26 26 23 23 23 23
29.03.2014 9 12 4 0 5 6 21 15 12 6 13 17 E E     ENE ENE ENE  E ENE 23 23 23 22 24 25 24 25 24 21 21 21
30.03.2014 11 15 13 7 10 1 5 7 18 10 10 13 ENE ENE E SE SSW   NNE ENE E ENE E 21 21 23 22 22 21 23 24 25 24 23 23
31.03.2014 13 14 12 10 9 11 10 12 16 13 15 17 ENE ENE ENE ENE ENE E ENE NE ENE ENE ENE ENE 23 23 23 23 23 24 25 25 25 24 24 23
01.04.2014 18 15 18 16 15 11 18 22 20 19 19 17 E ENE ENE ENE ENE E ENE ENE ENE ENE ENE ENE 23 24 24 24 24 24 26 26 25 24 24 24
02.04.2014 18 16 17 18 17 18 19 18 18 19 20 21 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 24 24 23 24 24 25 25 25 25 24 24 24
03.04.2014 22 21 17 19 20 24 25 24 20 18 20 19 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 23 23 23 23 24 25 25 26 25 24 24 23
04.04.2014 20 21 18 18 19 22 22 21 22 20 17 14 ENE ENE ENE ENE ENE E E E ENE E E E 23 23 23 23 24 25 26 26 26 24 24 23
05.04.2014 9 5 6 3 4 3 5 4 5 3 6 3 E          S  23 22 22 21 23 25 25 25 25 25 24 23
06.04.2014 1 3 5 3 1 6 9 9 12 10 9 9      NNW NNW NNW NE NE NE ENE 23 22 22 21 22 24 24 24 24 24 23 23
07.04.2014 7 6 12 14 16 16 16 17 16 18 17 17 NE ENE NE NNE NE NNE NE NNE NNE NNE NE NE 22 22 23 23 22 23 23 23 23 22 22 22
08.04.2014 16 16 14 16 17 16 17 17 16 17 17 16 NE NE ENE NE NE NE ENE ENE NE ENE ENE ENE 21 21 21 21 21 21 22 22 23 22 21 21
09.04.2014 16 15 14 15 16 16 16 17 14 13 12 14 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE 21 21 21 21 21 22 23 23 23 22 22 21
10.04.2014 15 13 12 12 13 13 14 14 13 11 11 13 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 21 21 20 20 21 23 23 23 23 23 22 22
11.04.2014 12 11 9 7 8 9 11 11 14 8 6 7 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 21 21 21 21 22 24 24 24 24 23 23 22
12.04.2014 9 8 11 5 8 11 13 12 18 18 17 10 ENE NE ENE  ENE NE ENE ENE NE NE NE ENE 22 22 21 21 21 22 23 22 24 23 23 23
13.04.2014 12 15 19 19 20 21 21 20 21 19 20 19 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 22 22 23 23 23 24 25 25 24 23 23 22
14.04.2014 19 19 19 18 17 18 18 18 18 19 17 19 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE 22 22 22 22 23 24 24 24 24 23 22 23
15.04.2014 19 17 18 19 17 15 16 16 14 15 15 14 ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE ENE 22 22 22 22 23 24 24 25 24 23 23 22
16.04.2014 14 13 11 15 14 15 16 16 15 13 14 13 ENE ENE NE ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE 23 22 22 23 23 24 24 25 25 24 23 23
17.04.2014 13 12 9 15 15 17 16 15 17 14 13 13 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 23 23 22 23 23 24 26 26 25 24 23 23
18.04.2014 13 12 9 12 13 16 16 17 14 13 13 13 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 23 23 23 23 24 25 26 26 25 24 23 23
19.04.2014 13 13 13 15 14 17 17 17 13 13 13 12 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 23 23
20.04.2014 13 14 12 13 15 14 17 16 16 16 14 15 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 23 23 23 23 23 24 25 25 25 24 23 23
21.04.2014 15 17 14 18 19 20 20 19 17 17 21 18 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 23 23 23 24 24 25 25 25 25 24 24 23
22.04.2014 18 16 16 15 15 18 17 17 18 16 16 16 ENE ENE ENE ENE ENE ENE E ENE ENE ENE ENE ENE 23 23 23 23 23 25 26 26 25 24 23 23
23.04.2014 15 15 12 12 13 15 16 16 17 15 14 14 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 23 23 22 23 24 25 26 25 25 24 24 23
24.04.2014 14 13 12 14 14 16 17 18 - - - - ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE - - - - 23 23 23 23 24 25 26 26 - - - -

© 2000 - 2014 www.windguru.cz | Правила и условия за използване | Помощ | Контакти |