logo
Ежедневен архив
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US)
Месечна статистика
GFS 27 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US)
Най-добри места
GFS 27 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 9 km (East Asia)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US)
Потребителско име:

Парола:


Регистрирайте се! (безплатно) Защо?

Архивни данни - HRW 5 km

!!! ВНИМАНИЕ !!! Моля, прочетете това преди да започнете проучването на архивните данни.

  •  Quick spot – Бързо място 
  •  Любими 
период:
-
температура:
вятър:
стъпка:
покажи:
 вятър    посока на вятъра    температура    валеж    облачност
 използвай модифициран вятър, където е възможно
www.mpyachting.com

St. Martin - Saint-Martin,  Lat: 18.08, Lon: -63.02, Часови пояс: GMT-4 [Подробно / Карта], наличен архив: 13.05.2011 - 29.11.2015   
HRW 5 km Скорост на вятъра (възела (knots)) Посока на вятъра Температура (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
29.10.2015 12 11 8 8 9 9 10 7 9 9 11 11 ENE E E E E E E E E E E E 28 28 27 27 28 29 29 28 29 28 28 28
30.10.2015 11 11 10 10 11 9 10 11 8 8 9 10 E E E E E E E E E E E E 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 28 28
31.10.2015 12 11 9 11 11 10 12 13 11 12 12 12 E E ENE ENE ENE E E ENE ENE ENE ENE E 28 28 28 28 29 28 29 29 29 29 29 28
01.11.2015 13 13 9 9 9 10 10 11 9 10 12 15 E E E E E E E E E ENE ENE ENE 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 28
02.11.2015 14 15 12 13 14 14 15 15 14 16 17 16 E E E E ENE E E E E E E E 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29
03.11.2015 18 16 13 13 14 13 14 14 12 11 14 16 E E E E E E E E E ENE ENE ENE 29 29 28 28 28 29 29 29 29 29 28 28
04.11.2015 15 16 13 13 13 12 12 12 11 10 15 14 ENE E ENE E E E ESE E ENE ENE ENE ENE 28 28 28 28 29 29 29 29 29 28 28 28
05.11.2015 13 13 11 11 13 14 14 14 11 13 13 13 E E E E ENE E E ENE ENE E E E 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 28 28
06.11.2015 15 15 11 13 14 16 16 17 15 15 17 18 E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E 28 28 28 28 28 29 29 29 28 28 28 28
07.11.2015 19 20 15 17 20 22 22 23 14 14 18 20 E E E E E E E E ESE E E E 28 28 28 28 28 29 29 28 28 28 28 28
08.11.2015 19 19 15 14 16 15 16 17 12 14 15 15 ESE ESE ESE ESE ESE E E E E E ENE E 28 28 29 28 29 29 29 29 29 29 28 28
09.11.2015 16 17 15 17 18 18 16 16 13 16 17 19 E E E E E E E E E ENE ENE ENE 28 28 28 28 28 29 29 29 29 28 28 28
10.11.2015 18 17 14 15 15 15 14 14 11 13 15 14 ENE ENE E E E E E E E E E E 28 28 28 28 28 29 29 29 29 28 28 28
11.11.2015 13 13 10 10 11 12 13 11 8 10 10 11 E ESE ESE E E E E E E ENE E ENE 28 28 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27
12.11.2015 11 11 7 7 8 8 10 11 7 9 11 13 ENE ENE ENE ENE NE ENE E E ENE E E E 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28
13.11.2015 14 14 11 10 11 12 12 11 10 12 13 14 E E E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 28 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 27
14.11.2015 13 16 11 11 13 13 13 12 9 10 9 13 ENE ENE ENE E ESE ESE ESE ESE ESE ESE E E 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28
15.11.2015 11 12 9 9 11 13 14 14 11 14 15 15 E E E ENE ENE E E ENE E E ENE ENE 28 27 27 27 28 28 29 28 28 28 28 28
16.11.2015 15 16 14 13 15 17 16 15 12 12 14 15 ENE E E E ENE E E E E E ENE E 28 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28
17.11.2015 17 16 12 14 14 16 15 14 11 13 15 15 E E E E E E E E E E E E 27 28 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28
18.11.2015 13 14 10 11 12 10 10 8 7 8 11 11 E E ESE ESE ESE ESE E E ENE NE NE NE 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28
19.11.2015 12 10 7 8 10 9 9 9 10 10 13 15 NE NE ENE NE NE NE ENE NE NNE NE NE NE 28 27 27 27 27 28 27 27 28 27 27 27
20.11.2015 14 17 14 14 13 12 10 11 9 9 9 9 NE NE NE NE NNE NNE NE NE NNE NNE NE NE 27 26 26 26 26 27 27 26 27 27 27 26
21.11.2015 9 7 9 11 11 13 11 11 11 11 12 12 NE NE NE NE NE ENE NE NE ENE ENE E E 26 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 26
22.11.2015 11 13 10 10 12 11 11 13 11 12 12 14 ENE E E E E ESE E E ESE ESE ESE ESE 26 27 26 26 27 28 28 28 28 27 27 27
23.11.2015 13 13 11 12 10 10 11 11 7 8 8 8 ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E E E E 27 27 27 27 27 28 28 28 28 27 27 27
24.11.2015 10 10 8 8 8 6 7 6 5 5 7 7 E E ESE ESE ESE ESE ESE    ENE ENE 27 27 27 26 27 28 28 28 28 27 27 27
25.11.2015 9 11 9 8 9 9 10 10 5 6 9 9 E E ESE ESE ESE ESE ESE ESE   E E 27 27 26 26 27 28 28 28 28 28 27 27
26.11.2015 10 12 9 9 10 11 11 12 7 8 10 12 E E E E E E E E E ENE ENE E 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 27 27
27.11.2015 13 15 10 10 14 15 15 15 8 8 10 14 E E ESE ESE E E ESE ESE SE ESE ESE ESE 27 27 27 27 26 28 28 28 28 27 28 28
28.11.2015 16 18 12 12 14 15 15 15 10 10 10 15 ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E 28 28 27 27 27 28 28 28 28 28 27 27
29.11.2015 12 14 11 10 13 16 15 14 - - - - E E ESE ESE ESE ESE ESE ESE - - - - 27 27 27 28 28 28 28 28 - - - -

© 2000 - 2015 www.windguru.cz | Правила и условия за използване | Помощ | Контакти |